Normes d’accés i ús del SPA

Inici / Serveis / Salut i bellesa / Normes d’accés i ús del SPA

1. El Gran Wellness S.P.A del Gran Hotel Peñíscola **** (d’ara endavant GWS) és un centre de Relax, Relaxació i de Salut & Bellesa, i per tant, en cap cas, una zona lúdica.

2. El GWS és un servei de pagament, no inclòs en el paquet bàsic d’allotjament i règim alimentós contractat, i amb el següent horari d’obertura de 10h a 14h i 16h a 20h, de dilluns a diumenges.

3. L’Accés al Circuit d’Aigües del GWS per a client allotjat en hotel pot realitzar-se mitjançant l’adquisició d’una Tarifa Plana. I per a clients externs (limitat segons ocupació de l’establiment) mitjançant l’adquisició d’entrades soltes o bons. En tots els casos, el preu inclou el capell i les sabatilles, que se li lliuraran als clients en la 1a sessió, i que seran d’ús obligatori per a accedir a les instal·lacions d’Aigües del GWS. En el cas que el client els perdés o extraviés, podrà adquirir uns nous, previ pagament d’aquests.

4. Per raons de salut i seguretat, l’ús de totes les nostres instal·lacions d’aigua del GWS està restringit a majors de 12 anys. No obstant això, l’Hotel ha habilitat un horari de&nbsp;<strong>Spa Infantil</strong>&nbsp;diari (per a nens de 4 a 11 anys inclusivament), de 10am a 11am&nbsp; en el qual tan sols podran fer ús de la piscina climatitzada i els jacuzzis. L’accés es realitzarà sempre acompanyat d’un adult i abonant el preu especial de nens, i en horari indicat, o en qualsevol altre torn extra que pugui establir i publicitar l’establiment.

5. El Circuit d’Aigües del GWS es compon dels següents elements:

 • Una Piscina Climatitzada amb Cascada a Pressió (profunditat min 1,10m i màxima 1,47m)
 • Quatre Jacuzzis
 • Un Solàrium amb Llits Calents
 • Un Frigidarium (iglú).
 • Un Pediluvio
 • Un Hammam (Bany Turc)
 • Quatre Dutxes Cromàtiques

Important recordatori: La piscina climatitzada NO és independent del Circuit GWS, sinó que aquesta és un element més d’aquest.

6. La durada de les sessions del Circuit d’Aigües del GWS són d’aprox. 50 minuts, amb cinc minuts previs i posteriors per a acudir del/al vestuari. A causa de l’ús continuat de les instal·lacions, s’iniciaran i finalitzaran puntualment a les hores en punt dins de l’interval horari de funcionament.

7. Les sessions del Circuit d’Aigües del GWS estan limitades a un aforament màxim de 60 persones.. La reserva de torn ha de realitzar-se in-situ en la pròpia recepció del GWS a l’arribada del client quedant supeditat l’accés a l’aforament disponible en cada sessió.

8. Els tractaments, teràpies i massatges oferts en el nostre GWS tampoc estan inclosos, sinó que són serveis opcionals i independents que poden ser contractats prèviament per agència o in-situ segons disponibilitat.

9. Consultin en tot moment amb el nostre personal les possibles contra-indicacions de qualsevol dels serveis habituals o puntuals del GWS.

10. Per motius d’higiene i salut, el nostre personal podrà impedir l’accés a les instal·lacions d’aquelles persones que per problemes mèdics puguin perjudicar la seva pròpia salut o la d’altres usuaris en l’ús de les instal·lacions. Queda prohibit l’ús de les instal·lacions a aquelles persones&nbsp;que tinguin malalties infectocontagioses, ferides obertes o afeccions de pell o ulls. El client queda obligat a declarar qualsevol tipus d’afecció mèdica o de la pell que pugui tenir.

11. Per motius d’higiene i salut, el GWS haurà de romandre almenys una hora no accessible al publico en general després de les sessions matinals, per a netejar i higienitzar degudament les instal·lacions i aigües de cara al torn de la tarda. Com a norma general romandrà tancat de 14.00 a 16.00.

12. Prohibicions dins de les instal·lacions:

 • Reserva de llits calents o hamaques del solàrium.
 • Qualsevol tipus de jocs, molt especialment els perillosos o molestos que afectin el gaudi de les instal·lacions en tranquil·litat a altres clients.
 • L’ús de joguines aquàtiques.
 • Accedir sense l’equipament obligatori facilitat (sabatilles antilliscants i capell de bany)
 • Accedir amb elements de cristall o altres envasos tallants o punxants, metall o fusta..
 • L’accés a les instal·lacions de qualsevol mena d’animal.

13. De manera obligatòria, tots els clients queden subjectes a:

 • Fer ús obligatori de les sabatilles i capell de bany homologat dins de les instal·lacions per salut i seguretat.
 • No usar crema o olis dins de les instal·lacions de les zones humides.
 • Dutxar-se en sortir de la Sauna Finlandesa o Hammam (banyo Truc).
 • Retornar a la sortida les tovalloles i les claus de les taquilles que els haguessin estat cedides durant l’ús de les instal·lacions. En cas de no retornar-se, l’hotel es reserva el dret de repercutir l’import de les mateixes (20€/Vostè) a càrrec del compte d’extres del client.

14. Recomanacions i suggeriments

 • El Circuit d’Aigües del GWS disposa de fins a 3 possibles itineraris dins de la zona humida. Sol·liciti al nostre personal la fitxa-ajuda, i segueixi les recomanacions de temps.
 • Procuri estar puntualment en l’horari d’inici de la sessió concertada, encara que per benefici de tots, li recomanem acudir cinc minuts abans.
 • És aconsellable no estar més de 10 minuts seguits en la Sauna Seca o Bany Turc.
 • És aconsellable no estar més de 15 minuts seguits en els Jacuzzis.
 • És aconsellable no estar més d’1 hora seguida dins de la piscina climatitzada.
 • Es desaconsella l’ús de Sauna i Bany Turc a menors de 16 anys.
 • Es recomana la ingesta d’aigua després de sortir de la zona humida del GWS per a re-hidratar el cos.
 • En cas d’ofegament col·loqui a l’ofegat en posició inclinada amb el cap baix, avisi urgentment al nostre personal del GWS i a Emergencies112. El telèfon del taulell d’entrada li connectarà directament marcant 0-112

Aquestes Normes estan establertes d’acord amb el que es disposa en l’Art. 36 del Cap. IV del Títol II del DECRET 255/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, per la qual cosa es regulen les normes higienicosanitàries i de seguretat de les piscines d’ús col·lectiu i dels parcs aquàtics [94/8991], on fa referència: “El reglament de règim intern serà estipulat  pels propietaris de la piscina, però contemplarà com a mínim les següents normes: Serà obligatori l’ús de les dutxes abans de cada immersió. Queda prohibida l’entrada d’animals al recinte de la piscina. És obligatori l’ús de capell de bany en les piscines cobertes.”

Logotip Generalitat Valenciana
Logotip Turisme - Comunitat Valenciana
Holiday Magic Hotel, S.A. ha comptat en 2023 amb una ajuda de Turisme Comunitat Valenciana per a dur a terme actuacions relacionades amb l'impuls a la competitivitat turística.