Compromís i Responsabilitat Social

Inici / Compromís i Responsabilitat Social

RESPONSABILITAT SOCIAL – DECLARACIÓ CORPORATIVA

El Gran Hotel Peñíscola **** concep la responsabilitat social corporativa com a part de la seva estratègia i factor clau per al desenvolupament de les seves activitats d’una forma sostenible, basant-se en una gestió dels negocis de manera que preservin el medi ambient, satisfent les necessitats presents de servei sense comprometre les de futures generacions, i considerant en tot moment com a pilar del bon funcionament de l’organització, la relació amb els diferents grups d’interès que conformen el nostre entorn turístic:  el nostre Capital Humà, els nostres clients i proveïdors, altres parts interessades externes (entitats socials i turístiques i ONGs) i a la societat en general.

1. Clients

Satisfent les necessitats i expectatives dels clients de manera òptima, fiable i competitiva i promovent relacions comercials duradores, basades en una actitud permanent de servei, confiança i aportació de valor, complint els estàndards més exigents de l’ètica empresarial, que van des del respecte per la propietat intel·lectual fins a la competència lleial, o la transparència en els negocis. Una mostra clara d’aquesta política és el reconeixement obtingut amb el segell de qualitat SICTED “Qualitat Turística en Destí“.

Mantenint un canal de comunicació bidireccional, usant les noves tecnologies, donant a conèixer les activitats i novetats de l’organització, i recollint les necessitats i requeriments dels nostres clients.

Establint uns requisits als nostres serveis que inclouen els funcionals i d’acompliment, requisits legals i reglamentaris, requisits de qualitat, els establerts pel client, els relatius a seguretat alimentària, així com qualsevol altre essencial per al consumidor final i la societat.

2. Empleats

Promovent polítiques de gestió de persones, realitzant activitats per a millora de la capacitació, sensibilització i competència professional, establint, entre altres, programes per a la formació contínua, millors condicions per al desenvolupament personal i professional en el lloc de treball, vetllant per la seva salut i benestar, i fomentant la comunicació, la tolerància, la igualtat i la integració entre el personal que conforma el Gran Hotel Peñíscola.

Igualment, arribant a acords amb entitats privades i els nostres propis proveïdors, de cara a oferir als nostres empleats (i els seus familiars directes dependents) la major gamma de productes possibles de primera necessitat, de consum, i/o d’oci, amb preus especials reduïts, i així millorar la seva qualitat de vida en poder arribar a més productes mantenint la mateixa despesa global, especialment en moments com aquest en la qual l’actual situació socioeconòmica no permet un augment salarial.

Integració en la plantilla, més enllà de l’obligatorietat legal, de persones amb discapacitat en aquells llocs de treball en els quals puguin ser supervisats per un superior que atengui les seves necessitats, i contribueixi de manera permanent al seu creixement professional i total inserció en el món laboral.

3. Relacions Inter-empresarials i Promoció del Territori

A fi de reduir la petjada de carboni que deixa la nostra activitat, però alhora, la necessitat de mostrar la riquesa gastronòmica del nostre territori, ens van portar a crear en 2008 una identificació pròpia en els nostres serveis de restauració del producte local, que amb els anys, va acabar sent l’avantsala de la nostra indubtable adhesió a dos projectes de les administracions turístiques i econòmiques de desenvolupament local;  els qui van impulsar respectivament, a nivell de la Diputació Provincial, i Generalitat Valenciana, les marques Castelló Ruta de Sabor i L’Exquisit Mediterrani.

4. Societat

 • Són múltiples les accions hem anat incorporat al llarg d’aquests últims anys com a habituals al nostre quefer diari amb entitats administratives o de voluntariat dels sectors socials més febles o desfavorits
 • Participem de manera anual en les Campanyes de Sensibilització i Recaptació de fons en el Sector de l’Hostaleria al costat de ACCION contra LA FAM: “Restaurants contra la Fam” i “Operació Cafè”: Gestió de Donatius dels nostres Clients + aportació pròpia d’empresa, llevant i cedint a aquesta ONG una part dels guanys dels productes promocionats dins de cada campanya.
 • Col·laborem amb les Cases Ronald McDonald de VALÈNCIA i MALAGA, mitjançant l’esponsoritzacions periòdiques d’esdeveniments especials i cessió de producte per a sortejos.
 • Col·laborem amb DEBRA España “Pell de Papallona”, mitjançant l’esponsorització anual de la seva Gala Benèfica mitjançant la cessió de producte per a sortejos, i aportacions directes esporàdiques. Igualment hem col·laborat en diverses ocasions com a mecenes de publicacions infantils destinades a recaptar fons per a l’entitat, com per exemple el llibre “Inesperadament”.
 • Col·laborem amb PROYDE La Salle a través d’un conveni que serveix d’aparador i potència el comerç just pel qual aposten des d’aquesta entitat, tenint mercaderia i matèria primera procedent de països en desenvolupament a la disposició dels nostres clients en les nostres vitrines.
 • Col·laborem amb CARITAS per a qui posem a la seva disposició el nostre establiment per a la venda dels treballs manuals realitzats pels seus voluntaris, una vegada a la setmana, i pels donatius obtinguts de la qual es contribueix a pal·liar la dramàtica situació de desenes de famílies del nostre entorn.
 • Col·laborem amb Xarxa NODUS de la Fundació DIAGRAMA a través d’un conveni que contribueix a afavorir el benestar social i el desenvolupament integral de persones vulnerables o en dificultat que necessiten suport, assessorament, formació i ocupació, especialment joves en risc d’exclusió, persones amb discapacitat i dones víctimes de violència de gènere.
 • Col·laborem amb CREU ROJA, assumint alumnat en pràctiques en el nostre establiment procedent dels cursos de reinserció laboral que duen a terme en la zona del Maestrazgo i Peníscola Concretament. Igualment, col·laborem amb el seu Sorteig de l’Or anual, sent punt oficial de venda de bitllets.
 • Col·laborem amb el TELEFONO de l’ESPERANÇA, eponosrizando diversos dels actes i esdeveniments organitzats per l’entitat, a fi de conscienciar a la població sobre l’existència d’aquesta eina d’assessorament.
 • Col·laborem amb la recerca contra el CANCER a través del projecte POLSERES CANDELA, mitjançant venda de polseres solidàries, els ingressos de les quals van destinat exclusivament a l’àrea oncològica de l’Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona.
 • Col·laborem amb el CENTRE de TRANSFUSIONS de la Generalitat Valenciana promovent i esponsoritzant totes les accions de donació de sang que es realitzen en el nostre entorn més directe.  
 • Esponsoritzem alguns Esdeveniments Benèfics organitzats per tercers, facilitant l’allotjament gratuït als organitzadors perquè puguin portar personatges famosos participants, que facin l’esdeveniment més atractiu.  Per exemple, els Partits Benèfics de Futbol de Famosos per a recaptar fons per a la recerca contra el càncer infantil per part de la Fundació l’Hospital Infantil Sant Joan de Deu de Barcelona, i en l’organització i la difusió del qual s’ha involucrat especialment la nostra veïna benicarlanda Maribel (Masterchef) Gil.
 • Realització una vegada a la setmana de tallers de sensibilització i manualitats en el Funny-Club de l’Hotel, posant després els treballs solidaris confeccionats “a la venda” en un estand. Els fons obtinguts cada setmana es lliuren de manera rotatòria a ONGs locals.
 • Participant amb les Àrees de Benestar Social de les poblacions del nostre entorn en programes de formació orientats a la inserció social i laboral dels joves,. cedint l’ús de les nostres instal·lacions per al desenvolupament d’una part de les activitats programades dins dels projectes especials, com per exemple “Generacció” de l’Aj. de Benicarló
 • El nostre compromís social arriba a les comunitats més desfavorides a través de programes socials específics com:
  • La col·laboració amb el Menjador Social de Benicarló, destinant puntualment els nostres sobrants alimentaris preparats,
  • La creació d’una àrea pròpia interna dins de l’Hotel d’atenció personalitzada i especial a tots els nostres clients afectats per alguna mena d’intolerància alimentària severa (celíacs, al·lèrgics a la llet o a l’ou i els seus derivats, i altres patologies al·lergògenes.
  • El desenvolupament diversos acords de col·laboració amb associacions de discapacitats, per a treballar conjuntament en les adaptacions necessàries per al seu accés, ús i gaudi sense cap mena d’impediment de les nostres instal·lacions. Posteriorment hem treballat en la difusió dels objectius aconseguits.

5. Medi ambient

 • El nostre  compromís amb el medi natural propi i l’entorn que envolta al Gran Hotel Peñíscola i consegüentment, és el nostre desig a continuar avançant a disminuir l’impacte ambiental que pugui generar la nostra  activitat exercint:
 • Una gestió responsable de l’aigua (ús de fluxors en comptes de cisternes en WCs i Urinaris; reg amb aigua natural recuperada, tractament, filtrat i reciclatge de l’aigua en les nostres instal·lacions aquàtiques; ús d’agents desinfectants de l’aigua poc agressius per al medi ambient i la salut, etc.),
 • Optimitzant l’ús dels recursos energètics, incloent canvis d’equips per uns altres de nova generació i energèticament més eficients.
 • Usant productes de neteja, desinfecció o refrigerants més ecològics i poc nocius per al Medi Ambient. Usant les noves tecnologies de comunicació (grups Whatsapp o Telegram, i Apps especifiques) per a suprimir la despesa en derivats i accessoris del paper, reduint, reutilitzant i reciclant el paper fins a una vegada finalitzada la seva vida útil.
 • Reciclant productes i materials (paper, cartó, vidre, envasos plàstics, piles, tubs d’il·luminació FC, olis i greixos de cuina; etc.), i gestionant responsablement els residus generats, i usant en els nostres processos de producció de menjars la major quantitat d’envasos duradors i per tant no d’un sol ús.
 • Reducció d’embalatges plàstics d’un sol ús (fins a la seva obligatorietat total) i substitució de d’un sol ús plàstics per materials vegetals i fàcilment biodegradables.

6. Gestió empresarial

La nostra actitud en aquest sentit, és donar un enfocament a la nostra activitat que doni resposta al repte d’una sostenibilitat econòmica responsable, sense riscos innecessaris, orientant les solucions tecnològiques al nostre abast per a mantenir un desenvolupament perdurable i consolidat mitjançant l’aportació serveis diferenciats que contribueixin al progrés econòmic, des d’una conducta ètica i responsable requerida a tots els empleats del Gran Hotel Peñíscola, així com en totes les possibles relacions comercials que s’estableixin amb tercers.

Per això, al novembre del 2021 vam fer el pas ferm de consolidació de la nostra estratègia empresarial i vam obtenir el reconeixement oficial de la nostra adhesió al Codi Ètic del Turisme a la Comunitat Valenciana, una adaptació del Codi Ètic Mundial per al Turisme realitzada a partir dels trets propis de la nostra cultura i identitat, organitzats des dels principis rectors d’un turisme sostenible, capaç de donar raó dels seus impactes econòmics, socials i mediambientals, i d’acord amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible. A aquests valors i compromisos li acompanya un Sistema d’Ètica i Compliment, expressió de les demandes de participació de tots els agents del turisme valencià en l’efectivitat i exemplaritat dels valors i conductes aquí proposats. Fer les coses bé és l’únic camí per a generar confiança en la nostra manera d’entendre i practicar l’hospitalitat.

Logotip Generalitat Valenciana
Logotip Turisme - Comunitat Valenciana
Holiday Magic Hotel, S.A. ha comptat en 2023 amb una ajuda de Turisme Comunitat Valenciana per a dur a terme actuacions relacionades amb l'impuls a la competitivitat turística.